«Emle.kz»

13.06.2022
Featured Image

«Emle.kz» –сайты қазақша дұрыс жазу, жұртшылықтың тіл мәдениетін көтеру мақсатында құрылды. Деректер базасында қазақ тілінің өзекті орфографиялық сөздігі, орфография ережелері, осы салаға қатысты ғылыми әдебиеттер бар. Сайттың «Әдеби тіл нормалары» блогында сөз сазы, оның көркем әдебиет пен өмірдегі маңызы, ережелері мен қағидалары берілсе, «Орфография» блогында сөздердің дұрыс жазылу ережелері беріледі. Сондай-ақ кірме сөздер мен терминдік мәнге ие сөздердің бұрынғы және қазіргі жазылу барысындағы айырмашылықтары салыстырмалы түрде көрсетіледі. «Пунктуация» блогында тыныс белгілердің қойылу ретіне байланысты ережелер енгізілсе, «Аббревиатура» блогында қысқарған сөздер, олардың толық атаулары, қысқарылу реті, атаулар мен сөздерді қысқарту барысында басшылыққа алынатын қағидалар мен сүйенетін заңдылықтар келтіріледі. «Мақалалар» блогында осы саладағы ғалымдардың ғылыми мақалалары келтірілген. Оқырман автормен байланысып, мақаланың астына пікір қалдырып, сұрағына жауап ала алады.

https://emle.kz/

Termincom.kz

13.06.2022
Featured Image

«Termincom.kz» – сайты Қазақстан Республикасы Үкіметі жанындағы терминологиялық комиссия бекіткен терминдерді бірыңғай электрондық базаға үздіксіз енгізу, қазіргі заманғы ғылым, білім, техника және экономика, қоғамдық-әлеуметтік бағыттар бойынша салааралық терминологиялық қорды біріздендіру және жетілдіру мақсатында құрылды.

Бұл терминологиялық лексиканы біріздендіруге, терминологиялық қорды толықтыруға, терминдер мен атауларды қазақ тілінің нормаларына сәйкес реттеуге, терминологиялық атауларды пайдалану тиімділігін арттыру үшін қалың жұртшылыққа арналған ақпараттық құралдың бір түрі.

«Termincom.kz» электрондық сайты «Бекітілген терминдер», «Терминдер хронологиясы», «Қолданыстағы салалық терминдер», «Ойталқы», «Құқықтық-нормативтік база», «Ғылыми-әдіcтемелік негіздер» және «Іздеу» блоктарынан тұрады.

«Бекітілген терминдер» блогында Республикалық терминологиялық комиссиясында мақұлданған терминдер орналастырылса, «Терминдер хронологиясында» терминдердің бекітілу мерзімдері және олардың сөздік ретінде жарық көруінен мәліметтер беріледі.

«Қолданыстағы салалық терминдер» блогында Республикалық терминология комиссиясының мақұлдауымен жарық көрген терминологиялық сөздіктер салынды.

«Ойталқы» айдарында бекітуге ұсынылатын терминдерге қатысты әрбір оқырман өз ой-пікірін қалдыра алады.

«Ғылыми-әдістемелік негіздер» блогында терминжасам мәселелеріне қатысты еңбектер ұсынылып отыр.

https://termincom.kz/

Qujat.kz

13.06.2022
Featured Image

Ел тұрғындары мен мемлекеттік қызметшілерге құжаттарды сауатты толтыру бойынша үлгілік сайт

«Qujat.kz»– құжаттарды қазақ және орыс тілдерінде сауатты әзірлеу бойынша үлгілер мен нұсқаулықтар берілген электрондық база.

Сайтта іс қағаздарын жүргізу 2-ге бөлінген: «кеңсе» және «кадр» құжаттары, онда құжаттардың жеке үлгілері ұсынылған.

Құжаттарды іздеудің 3 түрі қолданылады: түрі және атауы бойынша және әріп бойынша жүйелі іздеу.

Құжаттардың екі жүзден астам үлгісі (қазақ және орыс тілдерінде) PDF және DOC нұсқаларында қолжетімді.

Құжаттардың үлгілеріне онлайн өзгерістер енгізуге арналған сервис жұмыс істейді.
Сайтта «Құқықтық негіз», «Мақалалар», «Кітапхана», «Терминдер», «Сұрақ-жауап» бөлімдері орналасқан.

https://qujat.kz/

«Qazcorpora.kz» – қазақ тілі ұлттық корпусының публицистикалық мәтіндерінің кіші корпусы

13.06.2022
Featured Image

«Qazcorpora.kz» – қазақ тілі ұлттық корпусының публицистикалық мәтіндерінің кіші корпусы – «Ұлттық рухани жаңғыру» ұлттық жобасы шеңберінде іске асырылып жатқан жобалардың бірі.

Корпус – белгілі бір тілдегі мәтіндердің электронды түрде жинақталуына негізделген ақпараттық-анықтамалық жүйе. Корпусты құрудың негізгі мақсаты – табиғи тілдік ресурстарды жинау, қалыпқа келтіріп, жүйелендіру, нәтижелерді ұтымды пайдалану үшін тұтынушыларға ұсыну.

Ұлттық корпус – бұл қазақ тілінің бір жүйеге кіріктірілген тілдік материалдарының базасы ғана емес, сондай-ақ виртуалды кеңістікте мемлекеттік тілдің қызмет етуін, семантикалық кеңістігін кеңейту, ақпараттық таралу ауқымын кеңейту, тілдік ресурстарға жаппай қол жеткізу тетігі. Цифрландырылған жүйе түріндегі қазақ тіліндегі мәтіндердің базасын көрсететін осы ақпараттық-анықтамалық ашық жүйе ұлттық тіл тіршілігінің белгілі бір кезеңінде (немесе кезеңдерінде) әдеби тіл стилінің, тілдік қолданудың барлық түрлерін жинақтайды және тұтынушыға ұсынады.

Жоба жетекшісі – филология ғылымдарының кандидаты, доцент Аитова Н. Н., техникалық сүйемелдеу бойынша жетекшісі – М. Бақытқызы. Жоба жұмысына филолог ғалымдар, келесі отандық жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдардың сала мамандары қатысты:

– А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институты;

– Қазақ ұлттық университеті Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ;

– Л. Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті;

– Назарбаев Университеті;

– Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті;

– Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті;

– Баишев университеті;

– «Minialgo» ЖШС;

– «Qazkitap баспасы» ЖШС.

Публицистикалық мәтіндер корпусына «Егемен Қазақстан», «Ана тілі», «Қазақ әдебиеті», «Түркістан», «Заң» газеттерінде жарияланған мақалалардың электронды көшірмелері енгізілді.

Әлемнің негізгі тілдерінің көпшілігінде өздерінің ұлттық корпустары бар, олар бір-бірінен мәтіндерді ғылыми өңдеудегі толықтығы мен деңгейі арқылы ерекшеленеді.
Қазіргі әлем тілдері ішінде мойындалған корпус – «Британдық ұлттық корпус» (BNC), көптеген басқа заманауи корпустар соған бағытталған. Прагадағы Карл университетінде құрылған чех ұлттық корпусы да ерекше орын алады, Орыс тілінің ұлттық корпусы да қарқынды дамуда.
Ұлттық корпустың мүмкіндіктері:

– тілді ана тілі немесе шеттілі ретінде үйрету үшін қажет (әлемде оқулықтар мен оқу бағдарламалары қазір Корпусқа бағытталған. Кез келген шетелдік, мектеп оқушысы, мұғалім, журналист, редактор және жазушы корпусты қолдана отырып, бейтаныс сөзді немесе грамматикалық форманың қолдану ерекшеліктерін тез және тиімді тексере алады);

– тілдің лексикасы мен грамматикасын, ондағы жүздеген жылдар бойы болған өзгерістерді ғылыми зерттеу үшін қажет;

– ақпаратты іздеуді оңтайландырады;

– ауқымды материалдарды талдау, өңдеуді, статистикалық мәліметтерді алуды оңайлатады;

– қажетті сөздіктерді корпус базасына негізінде құрастыруға болады;

Мәтінге 12-20 параметрлік метабелгілер (мәтін авторы, мәтін тақырыбы, мәтін стилі, жанр, мәтін түрі, хронотоп, дереккөз, басылым мерзімі және т.б.) жасалды.
Алдағы уақытта публицистикалық стильдің басқа да ішкі жанрларын қамту, сондай-ақ басылым кезеңдері бойынша ұлғайту және дереккөздердің атаулары бойынша кеңейту көзделуде.

https://qazcorpora.kz/

«Atau.kz»- ономастика саласындағы сайт.

13.06.2022
Featured Image

«Atau.kz»– ономастика саласындағы сайт.

Сайтқа Қазақстан бойынша көшелердің, мәдениет, білім беру мекемелерінің, түрлі объектілердің атаулары жинақталған.

Сондай-ақ базада Қазақстан Республикасындағы жерлер мен су айдындары атауларының толық тізбесі бар.

Пайдаланушылар объектілерге атау беру ережелерімен, ономастика жөніндегі нормативтік-құқықтық құжаттармен, ұлттық және өңірлік ономастика комиссиялары туралы ақпаратпен, ономастика жөніндегі әдебиеттер тізімімен және зерттеу жұмыстарымен таныса алады.

https://atau.kz/

«Біз бірдейміз» акциясы

20.05.2022
Featured Image
Облыста 2022 жылғы 23 мамыр сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін «Біз бірдейміз» акциясы басталады.
Бұл акцияның мақсаты – ерте және мектеп жасына дейінгі балаларды дамытуда ата-аналардың құзыреттілік деңгейін арттыру, аутизм спектрінің бұзылуының белгілерін анықтау, түзету жұмыстарының нәтижелерін және ата-аналардың логопедтік жұмысқа қызығушылығын арттыру болып табылады.
Акцияны өткізу орны:
– Облыстық психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті (Павлодар қ., П. Васильев к-сі, 17);
– Облыстық психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация (Павлодар қ., Ак. Марғұлан к-сі, 89);
– Павлодар қ. психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациясы (Павлодар қ. Луначарский к-сі, 9/8):
– Екібастұз қ. психологиялық-медициналық-педагогикалық консультация (Екібастұз қ. Павлов к-сі, 7);
– «Асыл Мирас» аутизмі бар балаларды қолдау орталығы (Павлодар қ., Луначарский к-сі, 28);
– жалпы білім беретін мектептер мен жалпы үлгідегі балабақшалар.
@kppk.maisk

Заманауи білім беру ұйымдарын басқару

19.05.2022
Featured Image

2022 жылы 18 мамыр күні Түркістан облыстық білім беруді дамыту орталығы базасында «Заманауи білім беру ұйымдарын басқару: жағдайы, мәселелері, болашағы» тақырыбындағы облыстық ғылыми-практикалық конференциясы онлайн жүйесінде өткізілді. Конференцияда директордың оқу ісі жөніндегі орынбасары Базылбаева Эльмира Егинбаевна «Сатылар арасындағы сабақтастықты нығайту-білім сапасының кепілі» тақырыбы бойынша іс-тәжірибемен бөлісті. @bilim_mai @mai.metod

Жазғы мектепті ұйымдастыру

17.05.2022
Featured Image
Kundelik.kz жүйесінде Жазғы мектепті ұйымдастыру бойынша пост-нұсқаулық. Назар аударыңыз❗ Жазғы мектепті қосу қажеттілігі туралы сұрақтарды мектептің Басқарушы ұйымынан нақтылау қажет.Қосымша туындаған техникалық сұрақтарыңызды Қолдау қызметіне келесі байланыс деректері бойынша қоя аласыздар:📞 +7 (727) 313-18-32 (Дс – Жм, 09:00-ден 18:00-ге дейін)📧 team@kundelik.kz
и ещё 6
2

Татулықтың тұтастығы” хореография шеберлігінің аудандық конкурсы

17.05.2022
Featured Image

17 мамыр күні Б.Жылқыбаев атындағы балалар өнер мектебінде балалар жылын мерекелеу шеңберінде “Татулықтың тұтастығы” хореография шеберлігінің аудандық конкурсы өтті. Конкурста Жалтыр орта мектебінің 3-сынып оқушылары орыс биімен 2-орынды иеленді. Жетекшісі Заирова Гульжан Сайлаубаевна. Құттықтаймыз 🎊✊🥈

IQanat білім беру қорының, менторлық қолдау жобасы

15.05.2022
Featured Image

IQanat білім беру қорының, менторлық қолдау жобасының аясында Қазақстан және Жапония оқушыларының арасында өткен іс-шараларға белсенді қатысып, Қазақстан республикасын Халықаралық деңгейде жоғары дәрежеде таныстыруға атсалысқаны үшін Жалтыр орта мектебінің 10-сынып оқушысы Каирбек Арлан алғыс хат және сертификатпен марапатталды. Құттықтаймыз. Жарайсың, Арлан!!🎊🎉👍👍👍

021-2022 оқу жылының қорытынды аттестаттау мен жазғы мектепті ұйымдастыру б

11.05.2022
Featured Image

Оқу жылын аяқтау бойынша құжаттармен таныстыру. Оқу ісінің меңгерушісі Э.Базылбаева 2021-2022 оқу жылының қорытынды аттестаттау мен жазғы мектепті ұйымдастыру бойынша ақпарат берілді.

ҰЛЫ ЖЕҢІС КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!

10.05.2022
Featured Image
Құрметті оқырмандар, оқушылар мен ата-аналар! Сіздерді 9 мамыр – Ұлы Жеңіс Күнімен шын жүректен құттықтаймыз!
🇰🇿Бұл мереке – жанқияр ерліктің, еңселі елдіктің рухы өрлеп, Жеңіс жалауы желбіреген күн. Бүгінгі тәуелсіздік тұғырының берік, еңсеміздің биік болуы да, еліміздің өркендеуі мен елордамыздың гүлденуі де – осынау мерекенің жемісі.
🇰🇿Ерлікке толы Күн тарихымыздың мәңгілік ұмытылмас парағы болып қала бермек.
🇰🇿Баршаңыздың дендеріңізге саулық, шаңырақтарыңызға шаттық, бақ пен береке тілейміз!
МЕРЕКЕЛЕРІҢІЗБЕН!
Ізгі ниетпен Жалтыр орта мектебінің ұжымы

ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНЫҢ АРДАГЕРЛЕРІНЕ АРНАЛЫП ГҮЛ ШОҚТАРЫ ҚОЙЫЛДЫ

09.05.2022
Featured Image
9 мамыр — Ұлы Жеңіс күніне орай, Кеңтүбек селолық округінің әкімі С.Б.Бакауов, мектеп директоры А.К.Жаныгулова және ауыл тұрғындары орталық саябақтағы Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне арналып қойылған Мәңгілік алауға гүл шоқтарын қойды.
Ұлы Отан соғысында қаза тапқан майдангерлеріміздің рухына тағзым етіліп, бір минут үнсіздік жарияланды.
Отан үшін от кешкен батыр бабалардың ескерткішіне құрмет көрсетілді.
Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды!

Құрметті жерлестер!

07.05.2022
Featured Image
Құрметті жерлестер!
Сіздерді 7 мамыр – Отан қорғаушылар күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!
Аға ұрпақ пен жас буынның Отанымызды қорғап, қызметте айтулы үлес қосқанын біз әрқашан мақтан тұтамыз. Ұлтаралық келісім мен тұрақтылық және достық пен ынтымақтастықтың үлкен шаңырағы – Қазақстан Республикасы мемлекеттігінің қауіпсіздігіне және оны мекендеген ұлттар мен ұлыстардың бейбіт өміріне егемен еліміздің қорғаныс күштері кепіл болары сөзсіз.
Халқымызда «Ер – елінің қорғаны» деген аталы сөз бар. Біз осындай жандардың ержүрек істеріне сай сый-құрмет көрсетуге тиіспіз. Біздің тәуелсіздігіміз бен тұтастығымызды, тыныштығымыз бен бейбіт тірлігімізді қас қақпай күзетіп тұрған, халқымызға қорған болған ұлттық әскеріміздің айбыны арта берсін!
Әрдайым еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын! Қарулы Күштеріміздің қуаты нығайып, даңқы өрлей берсін!
Құрметпен, мектеп ұжымы