–  Білім туралы Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы.

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z070000319_

  • Қазақстан Республикасының Конституциясы
    https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000_
  • Әдістемелік нұсқау хат. 2021-2022 оқу жылыhttps://bilimger.kz/105969/
This entry was posted in Нормативтік құжаттар. Bookmark the permalink.